Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2017

ZARZĄDZENIE Nr 90/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach.

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz na podstawie § 1. ust. 6 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach stanowiącej Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach, będący Załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/192/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zarządza,  co następuje:

§ 1.

Zarządzam pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach na dzień 5 grudnia 2017 r.

§ 2.

Okręgi wyborcze oraz liczbę mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych określa Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Terminy wykonania czynności wyborczych przyjętych w Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach określa kalendarz wyborczy, stanowiący Załącznik Nr 2 do zarządzenia.              

§ 4.

Powołuję Gminną Komisję Wyborczą w następującym składzie:

  1. Kozakiewicz Kamil – przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty,
  2. Ślusarenko Igor  – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Obrzynowie,
  3. Kłuba Kacper  – przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie,
  4. Olszański Jakub - przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach,
  5. Maluchnik Piotr - przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
  6. Pietkiewicz Alicja – przedstawicielka  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
  7. Strzelczyk Krystian - przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2017-10-10
Data publikacji:2017-10-10
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:870