GPG.6733.2.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.01.2018r. Polskich Kolei Państwowych S.A. Al. Jerozolimskie 142 A 02-305 Warszawa, których pełnomocnikiem jest Pani Anna Trzebińska reprezentująca firmę Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ,,ALLPLAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-390 ul. Mahoniowa 14, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Daszyńskiego na działce nr 30/8 obręb nr 0002 Prabuty – M, dla inwestycji polegającej na budowie zadaszenia wiaty rowerowej, budowie 6 miejsc parkingowych, budowie terenów zielonych, remoncie muru; remoncie i przebudowie dojść i dojazdów; budowie tymczasowego kontenerowego dworca kolejowego w ramach zadania ,,Przebudowa dworca Kolejowego Prabuty”.

W związku z powyższym informuję, iż można składać uwagi i zastrzeżenia do ww. sprawy, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p. w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ   MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-01-31
Data publikacji:2018-01-31
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:392