GPG.6733.24.2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257), zawiadamia się, że na wniosek  Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn  z dnia 12.12.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.12.2017r.),  w imieniu której występuje Pan Krzysztof Piotrowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa Krzysztof Piotrowski  z siedzibą 82-340 Tolkmicko, Łęcze 9,  dnia 07.02.2018r. została wydana decyzja   nr 2/2018 (sygn. GPG.6733.24.2017), w przedmiocie:

  1. Umorzenia postępowania  jako bezprzedmiotowego w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w części dotyczącej działek nr 18/6  i 25 obręb 0002 Prabuty;
  2. Ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Daszyńskiego na działkach geodezyjnych nr 269/10 i 270/4 obręb 0001 Prabuty   dla inwestycji pn:budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, połączona  z demontażem istniejącego kabla; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC          

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-02-07
Data publikacji:2018-02-07
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:251