Budowa boksu garażowego położonego na działce geodezyjnej nr 87/18 obręb 0003 gm. Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 kwietnia 2018

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017. poz. 1257 t.j.), z wniosku z dnia 30.03.2018r. zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego na działce geodezyjnej nr 87/18 obręb 0003 gm. Prabuty dla inwestycji pn.: „budowa boksu garażowego, w postaci dobudowy do zespołu boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące”.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017. poz. 1257 t.j.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuje się, że można wnieść uwagi lub zastrzeżenia w tej sprawie w terminie 7 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2, pokój 11 tel. (55) 262 41 47 w dniach pracy Urzędu, w godzinach: 7.30 – 13.00 w piątki 7.30- 18.00 w środy oraz  7.30- 15.30  w pozostałe dni tygodnia.

Na niniejsze zawiadomienie nie służy zażalenie.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-04-18
Data publikacji:2018-04-18
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:843