Wykaz nieruchomości do zbycia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2018

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Wysokość opłat z tyt. użytkowania wieczystego, terminy wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

0001 Prabuty-M

ulica Kwidzyńska 8

Mieszkanie nr 6 o pow. 84,60m2 położone na I piętrze budynku wielorodzinnego: udział 952/4575, w tym działki nr 300/6 i 302/2 o pow. 559m2 GD1I/00046949/3

Teren zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowej z usługami wg MPZP kwartału Długa-Reymonta
Lokal mieszkalny na rzecz najemcy bezprzetargowo

124620,oo brutto, w tym udział w gruncie 5640,oo

Własność

0001 Prabuty - M

ul. Daszyńskiego

Działka nr 269/13 o pow. 713m2 (byłe ogrody ZHO Hydroster) ze spadkiem terenu, regularny kształt, infrastruktura i dojazd dobre. GD1I/00025127/2

 

Według decyzji o warunkach zabudowy: handlowo – usługowa zwarta.

Przetarg

Wywoławcza: 31295,oo netto

Własność. Cena z doliczeniem podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710). Termin zakończenia budowy: 4 lata od daty aktu notarialnego pod rygorem kar umownych w wysokości 1500 zł. za pierwszy rok przekroczenia terminu, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zagospodarowania nieruchomości.

0001 Prabuty - M

ul. Daszyńskiego 17

Utwardzona gruntowa o pow. 38m2 nr działki 276/33 Kształt regularny, powierzchnia płaska, uzbrojenie techniczne i dojazd bardzo dobre. Służebność instalacji energii elektrycznej i wodociągu. GD1I/00017170/9

Obszar strefy zabudowy wg Studium UiKZPMiG Prabuty. Poprawa zagospodarowania usługowo-handlowego

Bezprzetargowo

2295,oo netto

Własność. Cena z doliczeniem podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

0001 Prabuty-M

ul. Daszyńskiego 15 i 17

Gruntowa o pow. 190m2, nr działki 276/30, uzbrojenie terenu i dojazd pośrednie, służebność dostępu do nieruchomości ul. Daszyńskiego 17. GD1I/00017170/9

 

Obszar strefy zabudowy wg Studium UiKZPMiG Prabuty. Poprawa zagospodarowania   usługowo-handlowego.

Przetarg

Wywoławcza: 9255,oo netto

0003 Prabuty

ul. Wołyńska 6
ul. Akacjowa 7

 

Działka nr 347/2 o pow. 43m2, uzbrojenie terenu i dojazd dobre, kształt wydłużony, leży między posesjami mieszkalnymi. GD1I/00025034/3

Strefa zabudowy wg Studium U i K Z P MiG Prabuty. Poprawa zagospodarowania. Przetarg ograniczony.

2400,oo netto

0026 Stary Kamień

Działka gruntowa nr 135 o pow. 0,2700ha z dojazdem gruntowym, użytki klasy RIIIb, IVa/b, kształt regularny, zagospodarowana. GD1I/00055560/8

Strefa rolna wg Studium UiK ZP MiG Prabuty. Uprawy rolne. Pierwszeństwo nabycia dzierżawcy, ew. przetarg.

Wywoławcza brutto: 12000,oo

Własność. Zwolnione z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 06 czerwca 2018r. na okres trzech tygodni (szczegółowe informacje w pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624169 lub 49). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) upływa po 6-ciu tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-06-06
Data publikacji:2018-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:52