Obrady VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2019

Obrady VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 27 lutego 2019 roku (środa)  o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia  30  stycznia 2019 roku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Sypanicy  10 A w gminie Prabuty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Prabuty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw z terenu gminy Prabuty.
 13. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały Nr XVII/122/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Prabuty konsultacji społecznych w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.
 17. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A:

W dniu 25 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się zebranie radnych Rady Miejskiej w Prabutach.

Proponowany porządek obrad:

 • Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na VI zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 • Sprawy organizacyjne komisji.
   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-02-22
Data publikacji:2019-02-22
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:626