GPG.6733.10.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się, na wniosek z dnia 15.02.2019r. Pana Tomasza Kraweć - reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć z siedzibą 14-202 Iława ul. Smolki 17, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 29.04.2019r. została wydana  decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2019 z dla terenu położonego   na działkach geodezyjnych oznaczonych nr  327, 329, 330, 335, 336, 333, 360, 364, 378, 387, 393, 392, 395, 396, 398, 399, 402, 403, 404, 411, 409 w obrębie geodezyjnym Julianowo, działkach oznaczonych nr 310/2, 311, 313, 314, 315, 430/7, 238 obręb Obrzynowo, działkach nr: 4/6, 125, 3/2, 5, 18/1, 12/1, 12/2, 8, 14, 132, 16/2, 16/1, 135, 13/45 w obrębie geodezyjnym Stańkowo dla inwestycji polegającej  na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV dwutorowej o długości 5480 m na linie napowietrzną niepełno izolowaną jednotorową.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC          

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-04-30
Data publikacji:2019-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:281