Obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2020

Obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 27 maja 2020 roku o godz. 15:30 w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, ul. Łąkowa 22.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XX oraz Nr XXI z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lutego 2020 roku oraz 16 marca 2020 roku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gdakowo, gmina Prabuty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gmina Prabuty.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XVI/104/2019 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXVII/158/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Prabuty i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu (z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu (z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Pomorskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2029
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.
 18. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ SESJA RADY MIEJSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI.

Transmisja obrad XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej dostępna na stronie: http://nebula.danar.net.pl:8080/Danar_Urzad_Miasta_Prabuty/embed.html

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-05-22
Data publikacji:2020-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Fedoruk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:453