Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XI/82/2019

Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

1 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: XI/82/2019

XI/81/2019

Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

1 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: XI/81/2019

XI/80/2019

Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

1 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: XI/80/2019

XI sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 lipca 2019 roku

1 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: XI sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 lipca 2019 roku

Przebudowa biblioteki miejskiej w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę biblioteki miejskiej w Prabutach

30 lipca 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa biblioteki miejskiej w Prabutach

GPG.6733.22.2019

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15.07.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.07.2019r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 53 obręb 0003, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie obiektu sportowo-rekreacyjnego z odwodnieniem i oświetleniem terenu oraz przyłączem wody.

30 lipca 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.22.2019

Dostawa i montaż barier ochronnych na drogach gminnych w miejscach niebezpiecznych dla użytkowników ruchu drogowego

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Dostawa i montaż barier ochronnych na drogach gminnych w miejscach niebezpiecznych dla użytkowników ruchu drogowego

29 lipca 2019
Czytaj więcej o: Dostawa i montaż barier ochronnych na drogach gminnych w miejscach niebezpiecznych dla użytkowników ruchu drogowego

GPG.6733.19.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17.07.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.07.2019r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Pólku,  na działkach  geodezyjnych nr  3/8, 5/16, 142, 144 obręb Pólko, gmina Prabuty  dla inwestycji  polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ok. 880m, w celu obsługi zabudowy mieszkaniowej.

25 lipca 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.19.2019

GPG.6733.20.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16.07.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.07.2019r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Pólku,  na działkach  geodezyjnych nr  2, 5/16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 51, 142 obręb Pólko, gmina Prabuty  dla inwestycji  polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, o długości ok. 800 m, wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków, z wylotem oczyszczonych ścieków do cieku Kleczewskiego, w celu obsługi zabudowy mieszkaniowej.

25 lipca 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2019

GPG.6733.16.2019 - sprostowanie pomyłki

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 23.07.2019r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 16/2019 z dnia 12.06.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Obrzynowie na dz. geod. nr 301 obręb Obrzynowo gmina Prabuty (sygn.. sprawy GPG.6733.16.2019).

25 lipca 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.16.2019 - sprostowanie pomyłki