Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XXI/137/2020

Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.

27 marca 2020
Czytaj więcej o: XXI/137/2020

Postanowienie Nr 15/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 25 marca 2020 roku

Postanowienie Nr 15/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 25 marca 2020 roku zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Prabuty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

27 marca 2020
Czytaj więcej o: Postanowienie Nr 15/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 25 marca 2020 roku

15/2020

Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2019 rok.

27 marca 2020
Czytaj więcej o: 15/2020

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

27 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Uwagi dla uczestników przetargów nieruchomości w dniu 3 kwietnia br.

W związku z przetargami nieruchomości na dzień 3 kwietnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że odbędą się w wyznaczonym terminie i miejscu z zachowaniem rygoru bezpieczeństwa, którego przestrzeganie zapewni na miejscu organizator przetargu.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń komisji przetargowej, w szczególności oczekiwanie na wejście do gmachu Urzędu po wywołaniu uczestników poszczególnych licytacji. Kolejne instrukcje dotyczące zajmowania miejsc w sali konferencyjnej i dalszego postępowania uczestników podane zostaną na wstępie przetargu.

 

27 marca 2020
Czytaj więcej o: Uwagi dla uczestników przetargów nieruchomości w dniu 3 kwietnia br.

14/2020

Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży na targowiskach znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Prabuty w związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

20 marca 2020
Czytaj więcej o: 14/2020

GPG.6733.7.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02.03.2020r. Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przepompownią wód deszczowych wraz z oświetleniem terenu cmentarza, na działkach nr 60, 123, 124/2, 124/10, 125/2 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gm. Prabuty.

18 marca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2020

Obrady XXI sesji Rady Miejskiej

Zgodnie z trybem art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty oraz grupy radnych obrady XXI sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 23 marca 2020 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

18 marca 2020
Czytaj więcej o: Obrady XXI sesji Rady Miejskiej

Wykaz działek gruntowych na przetarg i mieszkań dla najemców do zbycia

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

18 marca 2020
Czytaj więcej o: Wykaz działek gruntowych na przetarg i mieszkań dla najemców do zbycia

Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Prabuty".

17 marca 2020
Czytaj więcej o: Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Prabuty