Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XLVI/297/2021

Uchwała Nr XLVI/297/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2021 rok.

10 stycznia 2022
Czytaj więcej o: XLVI/297/2021

XLVI/296/2021

Uchwała Nr XLVI/296/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Wschodnie Powiśle”.

10 stycznia 2022
Czytaj więcej o: XLVI/296/2021

XLVI/295/2021

Uchwała Nr XLVI/295/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Wschodnie Powiśle”.

10 stycznia 2022
Czytaj więcej o: XLVI/295/2021

XLV/294/2021

Uchwała Nr XLV/294/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

10 stycznia 2022
Czytaj więcej o: XLV/294/2021

XLV/293/2021

Uchwała Nr XLV/293/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

10 stycznia 2022
Czytaj więcej o: XLV/293/2021

XLV/292/2021

Uchwała Nr XLV /292/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2021 rok.

10 stycznia 2022
Czytaj więcej o: XLV/292/2021

XLV/291/2021

Uchwała Nr XLV/291/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. Czyste Powiśle.

10 stycznia 2022
Czytaj więcej o: XLV/291/2021

XLV/290/2021

Uchwała Nr XLV/290/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego z siedzibą w Kwidzynie.

10 stycznia 2022
Czytaj więcej o: XLV/290/2021

XLV/289/2021

Uchwała Nr XLV/289/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prabutach nr XLII/275/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Prabuty.

10 stycznia 2022
Czytaj więcej o: XLV/289/2021

XLV/288/2021

Uchwała Nr XLV/288/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

10 stycznia 2022
Czytaj więcej o: XLV/288/2021