Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

LVII/370/2022

Uchwała Nr LVII/370/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: LVII/370/2022

LVII/369/2022

Uchwała Nr LVII/369/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek tej opłaty oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: LVII/369/2022

LVII/368/2022

Uchwała Nr LVII/368/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/282/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: LVII/368/2022

LVII/367/2022

Uchwała Nr LVII/367/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: LVII/367/2022

LVII/366/2022

Uchwała Nr LVII/366/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: LVII/366/2022

LVII/365/2022

Uchwała Nr LVII/365/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z wyłączeniem nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych.

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: LVII/365/2022

LVII/364/2022

Uchwała Nr LVII/364/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok z nieruchomości, na których znajduję się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe.

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: LVII/364/2022

LVII/363/2022

Uchwała Nr LVII/363/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: LVII/363/2022

130/2022

Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem.

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: 130/2022

129/2022

Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2023-2032.

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: 129/2022