Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

22 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

81/2022

Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości rolnej w Obrzynowie.

22 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 81/2022

GPG.6220.4.2021

Obwieszczenie GPG.6220.4.2021 z dnia 22.06.2022r. w/s wydania postanowienia o sprostowaniu błędów rachunkowych znajdujących w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.4.2021 z dnia 03.09.2021r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Przetwarzanie odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Wojska Polskiego 21A na działkach ewidencyjnych nr 34/9, 34/20, 34/22, 36/8 obręb Prabuty 0002, powiat kwidzyński” oraz określającej warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz w Charakterystyce przedsięwzięcia GPG.6220.4.2021 z dnia 03.09.2021r., stanowiącej załącznik do w/w decyzji.

22 czerwca 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.4.2021

Ogłoszenie o przetargu działek budowlanych na Osiedlu Ojca Klimuszki

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na Osiedlu O.Klimuszki wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. m2

Położenie przy ulicy

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadiumw PLN

Wysokość postąpienia w PLN

54/276

1018

Fiołkowa

46094

4609

461

54/277

1007

Fiołkowa

45609

4561

456

54/278

1010

Różana

45741

4574

457

54/279

1001

Fiołkowa

45344

4534

453

54/282

1016

Fiołkowa

46006

4601

460

54/283

1018

Fiołkowa

46094

4609

461

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

22 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu działek budowlanych na Osiedlu Ojca Klimuszki

Wykaz nieruchomości do zbycia

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

22 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości do zbycia

GPG.6220.12.2022

Obwieszczenie GPG.6220.12.2022 z dnia 21.06.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 517, 525, 551/2, 551/3, 551/4, 558/1 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

21 czerwca 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2022

GPG.6220.5.2022

Obwieszczenie GPG.6220.5.2022 z dnia 21.06.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 33, 34, 126/2 w obrębie Jakubowo, gmina Prabuty”.

21 czerwca 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.5.2022

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na remont budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na remont budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prabutach"

21 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na remont budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prabutach

GPG.6220.13.2022

Obwieszczenie GPG.6220.13.2022 z dnia 20.06.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 623/6 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

20 czerwca 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.13.2022

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach o debacie nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2021”

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przedstawił Radzie Miejskiej w Prabutach „Raport o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2021”, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w 2021 roku.

20 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach o debacie nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2021”