Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.23.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 1 października 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 6 października 2020 r.), złożony przez WH Technologies Sp. z o. o., ul. Pusta 3c, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej T-proj. SN/nn – 15/0,4kV i przyłącza nN 0,4 kV i SN 15kV na działkach nr 258/17, 258/24 w miejscowości Prabuty, obręb 0003 Prabuty, gm. Prabuty.

22 października 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.23.2020

Obrady XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 28 października 2020 roku o godz. 16:00 w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, ul. Łąkowa 22.

22 października 2020
Czytaj więcej o: Obrady XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

71/2020

Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

22 października 2020
Czytaj więcej o: 71/2020

73/2020

Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 października 2020 roku w sprawie: nabycia odcinka ulicy Spokojnej w Prabutach.

22 października 2020
Czytaj więcej o: 73/2020

GPG.6733.25.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.10.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 08.10.2020 r.) złożonego przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Panek Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej ,,SANSYSTEMS” Wojciech Panek Adamowo 86, 14-240 Susz, reprezentującego Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej,  na działce nr 220/2 w miejscowości Prabuty, obręb 0003 Prabuty, gm. Prabuty oraz na działkach nr 4/4, 4/7, 4/9 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

21 października 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.25.2020

GPG.6733.26.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 6 października 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 8 października 2020 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Macieja Gostkiewicz, Biuro Projektowo-Inwestycyjne ELGOS Maciej Gostkiewicz, ul. Połomskiego 2, 82-500 Kwidzyn, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olszynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV, na działkach nr 97/8, 97/36, 99 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Raniewo, na działkach nr 188/2, 189/2, 190/5, 190/7, 191/2, 192/2, 193, 194, 195/2, 196/1, 200/3, 203 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Stary Kamień, na działce nr 8 zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty, gm. Prabuty.

21 października 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.26.2020

GPG.6733.20.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.08.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 03.09.2020 r.) uzupełniony dnia 17.09.2020r., złożony przez pełnomocnika – Pana Kazimierza Robionek, „Projwent Robionek” Studio Projektów Sanitarnych, ul. Chełmińska 103/2, 86-300 Grudziądz, reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, została wydana decyzja nr 20/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działce nr 220/2, obręb geodezyjny 0003 Prabuty, gm. Prabuty oraz na działkach nr 4/4, 4/7, 4/9, obręb geodezyjny 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

20 października 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2020

Remont drogi gminnej w Antoninie, gm. Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro na: Remont drogi gminne w Antoninie, gm. Prabuty

19 października 2020
Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej w Antoninie, gm. Prabuty

GPG.6733.24.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05.10.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 07.10.2020 r.) złożonego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kraweć, Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk. inpro Tomasz Kraweć, ul. Franciszka Smolki 17, 14-200 Iława, reprezentującego Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na działkach nr 3, 4, 2/26 w miejscowości Prabuty, obręb 0004 Prabuty, gm. Prabuty.

16 października 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.24.2020

Przebudowa drogi gminnej w zakresie wzmocnienia nawierzchni gruntowej oraz przebudowa zjazdu w miejscowości Jakubowo, gmina Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Przebudowa drogi gminnej w zakresie wzmocnienia nawierzchni gruntowej oraz przebudowa zjazdu w miejscowości Jakubowo, gmina Prabuty"

15 października 2020
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej w zakresie wzmocnienia nawierzchni gruntowej oraz przebudowa zjazdu w miejscowości Jakubowo, gmina Prabuty