Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zalecenia dotyczące zachowania środków ostrożności podczas wyborów

Zachowaj środki ostrożności podczas wyborów

26 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zalecenia dotyczące zachowania środków ostrożności podczas wyborów

GPG.6733.14.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 10 czerwca 2020 r., złożony przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Panek, Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej „SANSYSTEMS”, Adamowo 86, 14-240 Susz, reprezentującego Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z  o. o., ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej,  na działkach nr 43/1, 51, 60/1, 64/14 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

25 czerwca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2020

39/2020

Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

25 czerwca 2020
Czytaj więcej o: 39/2020

36/2020

Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

25 czerwca 2020
Czytaj więcej o: 36/2020

Budowa budynku gospodarczego – blaszanego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gmina Prabuty

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 25.06.2020r. została wydana decyzja nr 25/2020 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego – blaszanego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gmina Prabuty (sygn.. GPG.6730.29.2020).

25 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Budowa budynku gospodarczego – blaszanego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gmina Prabuty

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Pólko, gm. Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Pólko, gm. Prabuty

25 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Pólko, gm. Prabuty

GPG.6733.13.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 4 czerwca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 9 czerwca 2020 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kasprowicz, Biuro Projektowe „ELTOM”, ul.  Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w  Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej sieci kablowej 0,4 kV, na działkach nr 157, 153, 154 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

24 czerwca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2020

Postanowienie nr 101/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 24 czerwca 2020 roku

Postanowienie nr 101/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Prabuty.

24 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Postanowienie nr 101/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 24 czerwca 2020 roku

33/2020

Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Kisielickiej 36A.

24 czerwca 2020
Czytaj więcej o: 33/2020

GPG.6733.10.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16.04.2020r. (data wpływu 21.04.2020r.) Pana Pawła Urbanowicz zam. przy ul. Chodkiewicza 22, 82-550 Prabuty, została wydana decyzja nr 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wydzieleniu gruntów pod drogę publiczną – gminną nr 248080G, na działkach nr 8/1, 8/2, 8/3, 11/5 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

23 czerwca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2020