Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obrady LII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady LII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

20 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Obrady LII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

GPG.6730.20.2022

Działając na podstawie   art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 13.06.2022r. została wydana decyzja nr 41/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku letniskowego na działce nr 13/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Górowychy, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.20.2022).

13 czerwca 2022
Czytaj więcej o: GPG.6730.20.2022

GPG.6733.9.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 maja 2022 r., złożony przez pełnomocnika – Pana Łukasza Grynczel, ul. Lawendowe Wzgórze 42A/9, 80-185 Gdańsk, reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn90PE, na działkach nr 123, 85, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

10 czerwca 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2022

GPG.6733.8.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na z dnia 21 kwietnia 2022 r. złożony przez pełnomocnika – Pana Michała Gruźlewskiego, ul. Platynowa 2, 86-302 Gać, reprezentującego Energa-Operator S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 8/2022  dnia 09.06.2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 271/13, położonej w mieście Prabuty, w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

9 czerwca 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2022

79/2022

Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

9 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 79/2022

78/2022

Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

9 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 78/2022

77/2022

Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

9 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 77/2022

76/2022

Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

9 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 76/2022

75/2022

Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Obrońców Westerplatte w Prabutach.

9 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 75/2022

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie, Rodowo 14, 82-550 Prabuty

9 czerwca 2022
Czytaj więcej o: KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie