Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obrady XXI sesji Rady Miejskiej zostały odwołane

UWAGA, planowane na dzień 16 marca 2020 roku obrady XXI sesji Rady Miejskiej zostały odwołane.

Za zmianę przepraszamy !

16 marca 2020
Czytaj więcej o: Obrady XXI sesji Rady Miejskiej zostały odwołane

GPG.6733.8.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04.03.2020r. (data wpływu 10.03.2020r.) Miasta i Gminy Prabuty  ul.  Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z wylotem do cieku Kleczewskiego, na działkach nr 3/4, 3/5, 3/6, 3/8, 142, 144 w miejscowości Pólko, obręb Pólko, gm. Prabuty.

13 marca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2020

GPG.6733.6.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.02.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.02.2020r. Energa Operator S.A. z siedzibą w  Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, której pełnomocnikiem jest Pan Łukasz Król reprezentujący firmę Zakład Elektryczno Budowlany „ENERGOBUD” Wiesław Bogdanowicz z siedzibą ul. Reymonta 5 82-220 Stare Pole, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wpięciu w istniejącą linię kablową 0,4 kV oraz budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na działkach nr 19, 33, 37/2 w miejscowości Kałdowo, obręb Kałdowo, gm. Prabuty w celu zasilenia budynku mieszkalnego.

13 marca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2020

GPG.6733.2.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.01.2020r. (data wpływu 23.01.2020r.) Miasta i Gminy Prabuty  ul.  Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty dnia 13.03.2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2020 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z studzienkami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi oraz przyłączenie do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego przy ul. Jagotty (dz. nr 213/1) w Prabutach,  na działkach nr 195 i 196/1 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gm. Prabuty.

13 marca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2020

Obrady XXI sesji Rady Miejskiej

Obrady XXI sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 16 marca 2020 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

13 marca 2020
Czytaj więcej o: Obrady XXI sesji Rady Miejskiej

Odtworzenie części drogi gminnej w miejscowości Pachutki, gmina Prabuty

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, prosimy o składanie ofert w wyznaczonych w postępowaniach terminach w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku).

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Odtworzenie części drogi gminnej w miejscowości Pachutki, gmina Prabuty".

12 marca 2020
Czytaj więcej o: Odtworzenie części drogi gminnej w miejscowości Pachutki, gmina Prabuty

XX/136/2020

Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

12 marca 2020
Czytaj więcej o: XX/136/2020

XX/135/2020

Uchwała nr XX/135/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach na 2020 rok.

12 marca 2020
Czytaj więcej o: XX/135/2020

XX/134/2020

Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na 2020 rok.

12 marca 2020
Czytaj więcej o: XX/134/2020

XX/133/2020

Uchwała nr XX/133/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/128/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2020 roku dotyczącej określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczej straży pożarnej uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

12 marca 2020
Czytaj więcej o: XX/133/2020