Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XIV/91/2019

Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

8 października 2019
Czytaj więcej o: XIV/91/2019

XIV/90/2019

Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

8 października 2019
Czytaj więcej o: XIV/90/2019

71/2019

Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07 października 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.

7 października 2019
Czytaj więcej o: 71/2019

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2020 roku

Na podstawie uchwały Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta  i Gminy Prabuty (Dzu. Urzęd. Wojew. Pomor. z dnia 28 maja 2015 r. Poz. 1737) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2020 roku.

3 października 2019
Czytaj więcej o: Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2020 roku

XIV sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 września 2019 roku

1 października 2019
Czytaj więcej o: XIV sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 września 2019 roku

GPG.6733.21.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 01.10.2019r. wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, o wycofanie wniosku z dnia 16.09.2019r. w sprawie zawieszenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia terenu dla potrzeb zespołu garażowego; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

1 października 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2019

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, o długości ok. 800 m, wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w Pólku

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 t.j.) oraz na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018. poz. 2096 t.j.) zawiadamia się strony postępowania, że zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2019 z dnia 19.09.2019r. dla terenu położonego w Pólku, na działce geodezyjnej nr 2,3/4, 3/5, 5/16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 51 i 142 obręb Pólko dla inwestycji pn.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, o długości ok. 800 m, wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków (dla 200 RLM, z wylotem oczyszczonych ścieków do cieku Kleczewskiego w ilości do 5716 m3/rok), w celu obsługi zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do odprowadzania ścieków”.

1 października 2019
Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, o długości ok. 800 m, wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w Pólku

XIV/89/2019

Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18.12.2018 roku w/s zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na realizację przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na: demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest i budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

1 października 2019
Czytaj więcej o: XIV/89/2019

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych.

25 września 2019
Czytaj więcej o: Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Budowa miejsc postojowych oraz chodnika w pasie drogi powiatowej Nr DP 3211G w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na " Budowa miejsc postojowych oraz chodnika w pasie drogi powiatowej Nr DP 3211G w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty"

23 września 2019
Czytaj więcej o: Budowa miejsc postojowych oraz chodnika w pasie drogi powiatowej Nr DP 3211G w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty