Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XXXVIII/228/2014

Uchwała Nr XXXVIII/228/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze Miasta i Gminy Prabuty.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVIII/228/2014

XXXVIII/229/2014

Uchwała Nr XXXVIII/229/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: nadania Szkole Podstawowej w Rodowie imienia Kresowian.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVIII/229/2014

XXXVIII/230/2014

Uchwała Nr XXXVIII/230/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: nadania Gimnazjum w Rodowie imienia Kresowian.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVIII/230/2014

XXXVIII/231/2014

Uchwała Nr XXXVIII/231/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Ambasador Miasta i Gminy Prabuty” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tego tytułu.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVIII/231/2014

XXXVIII/232/2014

Uchwała Nr XXXVIII/232/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVIII/232/2014

XXXVIII/233/2014

Uchwała Nr XXXVIII/233/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVIII/233/2014

XXXVIII/234/2014

Uchwała Nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVIII/234/2014

XXXIX/235/2014

Uchwała Nr XXXIX/235/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowego Ambasadora Miasta i Gminy Prabuty" Panu Markowi Biernackiemu.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXIX/235/2014

XXXIX/236/2014

Uchwała Nr XXXIX/236/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowego Ambasadora Miasta i Gminy Prabuty" Panu Janowi Kozłowskiemu.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXIX/236/2014

XXXIX/237/2014

Uchwała Nr XXXIX/237/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXIX/237/2014