Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XII/77/2015

Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Obrzynowie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XII/77/2015

XII/78/2015

Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Wojciecha w Prabutach, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XII/78/2015

XII/79/2015

Uchwala Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 10

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XII/79/2015

XII/80/2015

Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018 dla Miasta i Gminy Prabuty.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XII/80/2015

XII/81/2015

Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2018.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XII/81/2015

XII/82/2015

Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XII/82/2015

XII/83/2015

Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XII/83/2015

XIII/84/2015

Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2015 roku w sprawie : stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych na lata 2016 – 2019.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XIII/84/2015

XIII/85/2015

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zbycia nieruchomości przy ulicy Koszarowej w Prabutach.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XIII/85/2015

XIII/86/2015

Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prabuty na lata 2015 – 2030

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XIII/86/2015