Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XVIII/108/2012

Uchwała Nr XVIII/108/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XVIII/108/2012

XVIII/109/2012

Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w obrębie geodezyjnym 0003 Miasta Prabuty.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XVIII/109/2012

XVIII/110/2012

Uchwała Nr XVIII/110/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XVIII/110/2012

XVIII/111/2012

Uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XVIII/111/2012

XIX/112/2012

Uchwała Nr XIX/112/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 czerwca 2012 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XIX/112/2012

XIX/113/2012

Uchwała Nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XIX/113/2012

XIX/114/2012

Uchwała Nr XIX/114/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17.02.2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie realizacji nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XIX/114/2012

XIX/115/2012

Uchwała Nr XIX/115/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Prabuty na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic oraz ilości wybieranych radnych.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XIX/115/2012

XIX/116/2012

Uchwała Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Prabuty na obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XIX/116/2012

XIX/117/2012

Uchwała Nr XIX/117/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GONTY – zabudowa rekreacyjna” obręb Gonty w gminie Prabuty. (zmiana fragmentu planu objętego Uchwałą Nr XXIV/161/97 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Dzierzgoń)

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XIX/117/2012