Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

X/62/2015

Uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Prabuty konsultacji społecznych w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: X/62/2015

X/63/2015

Uchwała Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie : powołania Zespołu Koordynującego Prabucki Budżet Obywatelski.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: X/63/2015

X/64/2015

Uchwała Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: X/64/2015

X/65/2015

Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: X/65/2015

X/66/2015

Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: X/66/2015

X/67/2015

Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej położonej w Prabutach przy ul. Jagotty 18/41.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: X/67/2015

XI/68/2015

Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie : powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/68/2015

XI/69/2015

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Prabuty odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/69/2015

XI/70/2015

Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Prabuty.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/70/2015

XI/71/2015

Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych położonych w Gontach w gminie Prabuty

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/71/2015