Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obrady XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

22 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Obrady XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

II przetarg działek budowlanych na Osiedlu Ojca Klimuszki

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na Osiedlu O.Klimuszki wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. m2

Położenie przy ulicy

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

54/281

1014

O.Klimuszki

49300

4930

493

54/274

1026

46300

4630

463

54/273

1015

45300

4530

453

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

22 grudnia 2021
Czytaj więcej o: II przetarg działek budowlanych na Osiedlu Ojca Klimuszki

III i IV przetarg działek budowlanych na Osiedlu Ojca Klimuszki

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA  III i IV PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na Osiedlu O.Klimuszki wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. m2

Położenie przy ulicy

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

54/264

1001

O.Klimuszki

Lawendowa

39300

3930

393

54/267

1609

54300

5430

543

54/268

1208

46300

4630

463

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

22 grudnia 2021
Czytaj więcej o: III i IV przetarg działek budowlanych na Osiedlu Ojca Klimuszki

Wykaz nieruchomości inwestycyjnej przy ul. Przemysłowej w Prabutach

Położenie (obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Wysokość opłat z tyt. Użytkowania wieczystego, terminy wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

0002 Prabuty,
ul. Przemysłowa

Działka nr 19 o pow. 0,9691ha wraz z działkami nr 89/3, 89/11 o łącznej pow. 3,5107ha, jako gospodarcza całość razem 4,4798ha. Dojazd utwardzony z płyt betonowych. W zasięgu sieci infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja) bez przyłączy, ok. 700m do sieci gazu niskiego ciśnienia, kanalizacja deszczowa na terenie nieruchomości KW GD1I/00023557/1 oraz GD1I/00024426/1

Działalność gospodarcza ,,6GG” szeroko pojęta, w tym produkcja, magazynowanie, usługi z wykluczeniem inwestycji szkodliwych dla środowiska wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej Zatorze. Tryb przetargowy.

Wywoławcza netto:

1.141.000

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685). Termin zakończenia zabudowy: 4 lata od daty aktu notarialnego. Kary umowne: od 100000zł. w I roku, podwyższane o 50% w kolejnych latach braku ukończonej zabudowy (zakończenie potwierdzone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów przewidzianych pozwoleniem budowlanym).

 

22 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości inwestycyjnej przy ul. Przemysłowej w Prabutach

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I półroczu 2022 roku

Publikujemy harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 roku

21 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I półroczu 2022 roku

98/2021

Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2021 rok.

15 grudnia 2021
Czytaj więcej o: 98/2021

GPG.6733.17.2021

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 listopada 2021 r., uzupełnionego dnia 6 grudnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 13 grudnia 2021 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Michała Gruźlewskiego, Biuro Projektów Elektroenergetycznych ELGRU Michał Gruźlewski, Gać, ul. Platynowa 2, 86-302 Grudziądz, reprezentującego ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV, na działkach nr 121, 211, 139 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowo, gmina Prabuty.

14 grudnia 2021
Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2021

Obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 22 grudnia 2021 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

14 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

90/2021

Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów w mieście i gminie Prabuty.

14 grudnia 2021
Czytaj więcej o: 90/2021

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2031

14 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2031