Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XVII/118/2019

Uchwała Nr XVII/118/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

24 grudnia 2019
Czytaj więcej o: XVII/118/2019

XVII/117/2019

Uchwała Nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

24 grudnia 2019
Czytaj więcej o: XVII/117/2019

XVII/116/2019

Uchwała Nr XVII/116/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

24 grudnia 2019
Czytaj więcej o: XVII/116/2019

XVII/115/2019

Uchwała Nr XVII/115/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

24 grudnia 2019
Czytaj więcej o: XVII/115/2019

XVII/114/2019

Uchwała nr XVII/114/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

24 grudnia 2019
Czytaj więcej o: XVII/114/2019

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2019,

Termin składania wniosków upływa 20 stycznia 2020 roku

23 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2019

88/2019

Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

20 grudnia 2019
Czytaj więcej o: 88/2019

86/2019

Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Prabuty.

20 grudnia 2019
Czytaj więcej o: 86/2019

89/2019

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

20 grudnia 2019
Czytaj więcej o: 89/2019

Obwieszczenie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 2067, ze zm.) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o włączeniu karty adresowej dla stanowiska archeologicznego wsi Obrzynowo do gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Prabuty.

19 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków