Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego 10868_L218_Gaski_001 / ORx218-036839-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 218 Prabuty - Kwidzyn

Działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zwanej dalej „u.p.z.p.”, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr POIiŚ5.1-20.ULICP.0209.21 z dnia 22 października 2021 r., w dniu 6 czerwca 2022 r. wydał decyzję nr WI-III.746.1.6.2022.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego 10868_L218_Gaski_001 / ORx218-036839-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 218 Prabuty - Kwidzyn", na terenie działki ewidencyjnej nr 98/1 obręb 0016 Młynisko w gminie Prabuty, na terenie zamkniętym.

8 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego 10868_L218_Gaski_001 / ORx218-036839-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 218 Prabuty - Kwidzyn

GPG.6733.7.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 21 kwietnia 2022 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Dariusza Chmura, Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ELVEN, ul. Bolesława Leśmiana 21/11, 82-300 Elbląg, reprezentującego Energa-Operator S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 7/2022  dnia 08.06.2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 260/69, położonej w mieście Prabuty, w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

8 czerwca 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2022

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na remont budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prabutach - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na remont budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prabutach

8 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na remont budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prabutach - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

GPG.6733.6.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 kwietnia 2022 r., złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK sp. z o.o. w Prabutach ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, została wydana decyzja nr 6/2022  dnia 07.06.2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 20, 18 w obrębie ewidencyjnym 004 Miasto Prabuty, nr 9, 10, 21/4, 17/9 w obrębie Stary Kamień, nr 1/24, 1/15, 1/20, 1/18 w obrębie Grażymowo, gmina Prabuty.

7 czerwca 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2022

Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej w Zespole do spraw Budżetu i Księgowości Budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej w Zespole do spraw Budżetu i Księgowości Budżetowej.

6 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej w Zespole do spraw Budżetu i Księgowości Budżetowej

61/2022

Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Szkoły Podstawowej Im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach oraz powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania zespołów spisowych, powołania kontrolera spisowego.

6 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 61/2022

23/2022

Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie zakładowego planu kont.

6 czerwca 2022
Czytaj więcej o: 23/2022

LI/333/2022

Uchwała Nr LI/333/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

2 czerwca 2022
Czytaj więcej o: LI/333/2022

LI/332/2022

Uchwała nr LI/332/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte w Prabutach, utworzonych przy udziale Miasta i Gminy Prabuty.

2 czerwca 2022
Czytaj więcej o: LI/332/2022

LI/331/2022

Uchwała nr LI/331/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego.

2 czerwca 2022
Czytaj więcej o: LI/331/2022