Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Rodowo, gm. Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę nawierzchni drogi w m. Rodowo, gm. Prabuty".

22 września 2020
Czytaj więcej o: Przebudowa nawierzchni drogi w m. Rodowo, gm. Prabuty

Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Sanatorium w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Sanatorium w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

22 września 2020
Czytaj więcej o: Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Sanatorium w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami na terenie działki nr 14 w Julianowie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 3106G Trzciano-Orkusz-Sypanica-Prabuty", na terenie działki ewidencyjnej nr 14 obręb Julianowo w gminie Prabuty, na terenie zamkniętym.

18 września 2020
Czytaj więcej o: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami na terenie działki nr 14 w Julianowie

XXV sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2020 roku

18 września 2020
Czytaj więcej o: XXV sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2020 roku

60/2020

Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa informacji”, „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”, „Procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa danych osobowych”, „Polityki czystego biurka i czystego ekranu”, „Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia
pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach” oraz „Instrukcji kompresji danych z szyfrowaniem AES”.

15 września 2020
Czytaj więcej o: 60/2020

58/2020

Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 września 2020 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021.

15 września 2020
Czytaj więcej o: 58/2020

59/2020

Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

15 września 2020
Czytaj więcej o: 59/2020

GPG.4120.21.2020 - obwieszczenie o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 282) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o zamiarze sporządzeniu nowej karty adresowej dla stanowiska:

10 września 2020
Czytaj więcej o: GPG.4120.21.2020 - obwieszczenie o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

GPG.4120.17.2020 - obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 2067) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o zamiarze włączenia karty adresowej dla stanowisk:

10 września 2020
Czytaj więcej o: GPG.4120.17.2020 - obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/9 w m. Górowychy, gm. Prabuty

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/9 w miejscowości Górowychy, obręb Górowychy, gm. Prabuty.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/9 w m. Górowychy, gm. Prabuty