Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XXIII/125/2012

Uchwała Nr XXIII/125/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/87/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2012 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/125/2012

XXIII/126/2012

Uchwała Nr XXIII/126/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie : przyjęcia do wykonania w latach 2012-2014 zadania
publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – pod nazwą „Asystent Rodziny”.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/126/2012

XXIII/127/2012

Uchwała Nr XXIII/127/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: przekazania do realizacji Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prabutach zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/127/2012

XXIII/128/2012

Uchwała Nr XXIII/128/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Prabuty ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/128/2012

XXIII/129/2012

Uchwała Nr XXIII/129/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Prabuty ze Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/129/2012

XXIII/130/2012

Uchwała Nr XXIII/130/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Prabuty ze Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej ”.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/130/2012

XXIII/131/2012

Uchwała Nr XXIII/131/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/131/2012

XXIII/132/2012

Uchwała Nr XXIII/132/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 lisopada 2012 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/132/2012

XXIII/133/2012

Uchwała Nr XXIII/133/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/133/2012

XXIV/134/2012

Uchwała Nr XXIV/134/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/134/2012