Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

IX/47/2015

Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/218/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przedszkolom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: IX/47/2015

IX/48/2015

Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2009 roku.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: IX/48/2015

IX/49/2015

Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Współpracy Miasta i Gminy Prabuty z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2020.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: IX/49/2015

IX/50/2015

Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania i pozbawienia stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: IX/50/2015

IX/51/2015

Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: IX/51/2015

IX/52/2015

Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: IX/52/2015

IX/53/2015

Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kwidzyna w latach 2015-2018

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: IX/53/2015

IX/54/2015

Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach .

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: IX/54/2015

IX/55/2015

Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: IX/55/2015

IX/56/2015

Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: IX/56/2015