Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XIV/88/2012

Uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XIV/88/2012

XIV/89/2012

Uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2012 roku O zmianie uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XIV/89/2012

XV/90/2012

Uchwała Nr XV/90/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XV/90/2012

XVI/91/2012

Uchwała Nr XVI/91/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XVI/91/2012

XVI/92/2012

Uchwała Nr XVI/92/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Miasta i Gminy Prabuty

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XVI/92/2012

XVI/93/2012

Uchwała Nr XVI/93/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XVI/93/2012

XVI/94/2012

Uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Prabuty do powiatowego zasobu nieruchomości.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XVI/94/2012

XVI/95/2012

Uchwała Nr XVI/95/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy rekreacyjnej w Jakubowie obręb Jakubowo gmina Prabuty „JAKUBOWO – TERENY REKREACYJNE” (zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Dzierzgoń, w zakresie dot. fragmentu Uchwały nr XXIV/161/97 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 1997 r.)

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XVI/95/2012

XVI/96/2012

Uchwała Nr XVI/96/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej, z dopuszczeniem zabudowy usługowej i zabudowy produkcyjnej w Julianowie obręb Julianowo gmina Prabuty, „WARMIŃSKA – WYLOT”.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XVI/96/2012

XVI/97/2012

Uchwała Nr XVI/97/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XVI/97/2012