Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XXV/147/2012

Uchwała Nr XXV/147/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXV/147/2012

XXV/148/2012

Uchwała Nr XXV/148/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI / 262 / 2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXV/148/2012

XXV/149/2012

Uchwała Nr XXV/149/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/124/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku, w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w roku 2013”.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXV/149/2012

XXVI/150/2013

Uchwała Nr XXVI/150/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2013.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXVI/150/2013

XXVI/151/2013

Uchwała Nr XXVI/151/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 stycznia 2013 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXVI/151/2013

XXVII/152/2013

Uchwała Nr XXVII/152/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Prabutach.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXVII/152/2013

XXVII/153/2013

Uchwała Nr XXVII/153/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013r. w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXVII/153/2013

XXVII/154/2013

Uchwała Nr XXVII/154/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prabuty

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXVII/154/2013

XXVII/155/2013

Uchwała Nr XXVII/155/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXVII/155/2013

XXVII/156/2013

Uchwała Nr XXVII/156/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXVII/156/2013