Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XXIII/133/2012

Uchwała Nr XXIII/133/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIII/133/2012

XXIV/134/2012

Uchwała Nr XXIV/134/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/134/2012

XXIV/135/2012

Uchwała Nr XXIV/135/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2013 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/135/2012

XXIV/136/2012

Uchwała Nr XXIV/136/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2013 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/136/2012

XXIV/137/2012

Uchwała Nr XXIV/137/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prabuty w latach 2013 – 2017”.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/137/2012

XXIV/138/2012

Uchwała Nr XXIV/138/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prabuty na lata 2013-2017”.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/138/2012

XXIV/139/2012

Uchwała Nr XXIV/139/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/139/2012

XXIV/140/2012

Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/140/2012

XXIV/141/2012

Uchwała Nr XXIV/141/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/141/2012

XXIV/142/2012

Uchwała Nr XXIV/142/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/142/2012