Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XXIV/138/2012

Uchwała Nr XXIV/138/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prabuty na lata 2013-2017”.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/138/2012

XXIV/139/2012

Uchwała Nr XXIV/139/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/139/2012

XXIV/140/2012

Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/140/2012

XXIV/141/2012

Uchwała Nr XXIV/141/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/141/2012

XXIV/142/2012

Uchwała Nr XXIV/142/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/142/2012

XXIV/143/2012

Uchwała Nr XXIV/143/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/143/2012

XXIV/144/2012

Uchwała Budżetowa na 2013 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku Nr XXIV/144/2012

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIV/144/2012

XXV/145/2012

Uchwała Nr XXV/145/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXV/145/2012

XXV/146/2012

Uchwała Nr XXV/146/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXV/146/2012

XXV/147/2012

Uchwała Nr XXV/147/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

27 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXV/147/2012