Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XXXVI/219/2014

Uchwała Nr XXXVI/219/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2014 roku Uchwała intencyjna w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej na działce nr 92, obręb geodezyjny 0021 Pólko, gmina Prabuty

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVI/219/2014

XXXVI/220/2014

Uchwała Nr XXXVI/220/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2014 roku W sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVI/220/2014

XXXVII/221/2014

Uchwała Nr XXXVII/221/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2009 roku.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVII/221/2014

XXXVII/222/2014

Uchwała Nr XXXVII/222/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVII/222/2014

XXXVII/223/2014

Uchwała Nr XXXVII/223/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVII/223/2014

XXXVII/224/2014

Uchwała Nr XXXVII/224/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Prabuty odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVII/224/2014

XXXVII/225/2014

Uchwała Nr XXXVII/225/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVII/225/2014

XXXVII/226/2014

Uchwała Nr XXXVII/226/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVII/226/2014

XXXVII/227/2014

Uchwała Nr XXXVII/227/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 marca 2014 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVII/227/2014

XXXVIII/228/2014

Uchwała Nr XXXVIII/228/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze Miasta i Gminy Prabuty.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXXVIII/228/2014