Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XXIX/168/2013

Uchwała Nr XXIX/168/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie: określenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty za osiągnięcia w działalności społecznej.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIX/168/2013

XXIX/169/2013

Uchwała Nr XXIX/169/2013r. Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIX/169/2013

XXIX/170/2013

Uchwała Nr XXIX/170/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIX/170/2013

XXIX/171/2013

Uchwała Nr XXIX/171/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2012.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIX/171/2013

XXIX/172/2013

Uchwała Nr XXIX/172/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIX/172/2013

XXIX/173/2013

Uchwała Nr XXIX/173/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 maja 2013 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXIX/173/2013

XXX/174/2013

Uchwała Nr XXX/174/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP dla terenów zabudowy rekreacyjnej w Obrzynowie obręb Obrzynowo gmina Prabuty „OBRZYNOWO – TERENY REKREACYJNE” (zmiana MPZP otoczenia jeziora Dzierzgoń, w zakresie dot. fragmentu Uchwały nr XXIV/161/97 RM w Prabutach z dn. 31 maja 1997 r.)

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXX/174/2013

XXX/175/2013

Uchwała Nr XXX/175/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Obrzynowie w gminie Prabuty.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXX/175/2013

XXX/176/2013

Uchwała Nr XXX/176/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach – etap II”.

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXX/176/2013

XXX/177/2013

Uchwała Nr XXX/177/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

26 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XXX/177/2013