Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

X/65/2015

Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: X/65/2015

X/66/2015

Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach.

25 stycznia 2016
Czytaj więcej o: X/66/2015

X/67/2015

Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej położonej w Prabutach przy ul. Jagotty 18/41.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: X/67/2015

XI/68/2015

Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie : powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/68/2015

XI/69/2015

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Prabuty odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/69/2015

XI/70/2015

Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Prabuty.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/70/2015

XI/71/2015

Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych położonych w Gontach w gminie Prabuty

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/71/2015

XI/72/2015

Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia „REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY PRABUTY”.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/72/2015

XI/73/2015

Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Przychodni Lekarskiej „Jasień” Spółka z o.o. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Prabutach.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/73/2015

XI/74/2015

Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: XI/74/2015