Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

L/328/2022

Uchwała nr L/328/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

5 maja 2022
Czytaj więcej o: L/328/2022

L/327/2022

Uchwała Nr L/327/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024 dla Miasta i Gminy Prabuty.

5 maja 2022
Czytaj więcej o: L/327/2022

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Prabutach

5 maja 2022
Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Prabutach

GPG.6220.3.2022

Obwieszczenie GPG.6220.3.2022 z dnia 04.05.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiorników na propan ciekły dla obiektu suszarni na działkach nr 2 i 4, obręb Pilichowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński”.

4 maja 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.3.2022

55/2022

Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 maja 2022 roku w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego gminnej jednostki pomocniczej – sołtysa sołectwa Jakubowo na kadencję 2019 - 2023.

4 maja 2022
Czytaj więcej o: 55/2022

Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych, przekazane przez Koło Łowieckie "Szarak" Gdańsk, działające na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Na  podstawie art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995r. prawo łowieckie (Dz. U. z 2020r. poz. 1683 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych, przekazane przez Koło  Łowieckie „Szarak” Gdańsk, działające na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

2 maja 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych, przekazane przez Koło Łowieckie "Szarak" Gdańsk, działające na terenie Miasta i Gminy Prabuty

GPG.6733.6.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz.  503, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 kwietnia 2022 r., złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWIK sp. z o.o. w Prabutach ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 20, 18 w obrębie ewidencyjnym 0004 Miasto Prabuty, nr 9, 10, 11/1, 21/4, 17/9 w obrębie Stary Kamień, nr 1/24, 1/15, 1/20, 1/17 w obrębie Grażymowo, gmina Prabuty.

28 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2022

Budowa chodnika wraz z dojściem do świetlicy wiejskiej w Laskowicach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na budowę chodnika wraz z dojściem do świetlicy wiejskiej w Laskowicach

27 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Budowa chodnika wraz z dojściem do świetlicy wiejskiej w Laskowicach

53/2022

Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

26 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: 53/2022

GPG.6220.7.2022

Obwieszczenie GPG.6220.7.2022 z dnia 26.04.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym”.

26 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.7.2022