Lista projektów zgłoszonych w ramach Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego

Poniżej przedstawiamy listę zgłoszonych projektów zgodnie z datą wpływu.

L.p.

Nazwa projektu

Lokalizacja

Szacunkowa wartość projektu

1.

„Ruch to zdrowie – siłownia w plenerze”

Boisko przy osiedlu sanatoryjnym w Prabutach

35.000 zł

2.

Rodzinny kącik piłkarski „Mini boisko dla dzieci”

Stadion Miejski w Prabutach

ul. Jagiełły 34
dz. nr 218/3

30.000 zł

3.

„Skocznia jak marzenie”

Boisko sportowe przy ul. Polnej

15.000 zł

4.

Rewitalizacja „Skwer Sanatorium”

ul. Sanatoryjna
dz. nr 54/177

60.000 zł

5.

„Ekologiczna kolonia – przyjazna kolonia”

Kolonia przy ul. Cisowej

10.000 zł

6.

„Zdrowe zęby prabuckich dzieci” – utworzenie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Prabutach

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach

100.000 zł

7.

PUMPTRACK

Plac przy ul. Sportowej

100.000 zł

8.

Plac zabaw Polna - Ogrodowa

Stadion przy ul. Polnej

15.000 zł

9.

Park Street Workout w Prabutach

Dz. nr 252/4

50.000 zł

10.

Powrót „Chłopka” na fontannę

Skwer i fontanna przy ul. Warszawskiej

30.000 zł

11.

Czyste Miasto – dodatkowe kosze na śmieci

Miasto Prabuty

15.000 zł

12.

Rewitalizacja mauzoleum w parku miejskim

Park miejski w Prabutach przy ul. Parkowej

20.000 zł

13.

Wykonanie tablic upamiętniających osoby związane z historią Prabut

Teren miasta Prabuty – skwery przy ul. Kwidzyńskiej i przy ul. Warszawskiej

2.500 zł

14.

Remont i zagospodarowanie „Ławki miłości”

Teren zieleni miejskiej przy zbiegu ulic Kwidzyńskiej, Grunwaldzkiej i Zamkowej

10.000 zł

 * Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych projektów (opis i uzasadnienie) zostaną opublikowane na stronie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty we wrześniu 2016 roku po konsultacji z wnioskodawcami.