Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

GPG.6733.20.2017

8 lutego 2018

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.02.2018 r. zostało wydane postanowienie znak: GPG.6733.20.2017, podejmujące postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w obrębie geodezyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty na działkach geodezyjnych nr 1/4, 1/5, 1/15, 1/16, 8/6, 8/55, 8/57 oraz w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na dz. nr 65/56 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz sieci  wodociągowej wraz  z przyłączami.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-02-08
Data publikacji:2018-02-08
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:375