Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9, obręb 0001 Prabuty-M

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2018

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) zawiadamia się strony postępowania że  dnia 16.04.2018r. została wydana decyzja zamienna nr 7/2018-zm.2018 (sygn. GPG.6730.77.2017)  o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” dla terenu położonego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9,  obręb 0001 Prabuty-M.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i  § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC      

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-04-16
Data publikacji:2018-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:309