Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

6 czerwca 2018

Położenie (obręb geodezyjny, ulica)

Nr działki
Powierzchnia
Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości według MPZP lub Studium

Sposób zagospodarowania

Forma wydzierżawienia

Wysokość stawki czynszu w kwintalach  pszenicy lub PLN

Sposób płatności

Obr. 0014 Prabuty-W

Kowale

dz. 27/2 o pow. 1,26 ha

KW nr  GD1I/00048495/9

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: ŁIV=0,34ha, Ls=0,92ha

Dojazd dobry

Strefa rolna wg Studium: Użytek zielony (park)

Bezprzetargowo

0,24 q rocznie

Czynsz dzierżawny płatny w 2-óch półrocznych ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez krajową średnią cenę skupu opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 30 września za I półrocze oraz do dnia 28 lutego za II półrocze.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0014 Prabuty-W

Kowale

dz. 46 o pow. 0,33 ha

KW nr  GD1I/00024199/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: PsIV=0,33ha,

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg Studium: Uprawy rolne

Bezprzetargowo

0,24 q rocznie

Czynsz dzierżawny płatny w 2-óch półrocznych ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez krajową średnią cenę skupu opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 30 września za I półrocze oraz do dnia 28 lutego za II półrocze.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Mickiewicza

dz. 298 cz. o pow. 6 m2

KW nr  GD1I/00023673/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: dr

Dojazd bardzo dobry

1/4KDD wg. MPZP Kwartału „Długa-Reymonta” w Prabutach: Prowadzenie działalności handlowej nieuciążliwej – stanowisko konsumpcji gastronomicznej

Bezprzetargowo

4,50 zł netto + vat 23 % / 1 m2 miesięcznie płatne do końca każdego miesiąca

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

dz. 54/125 cz. o pow. 144 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: M

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

dz. 54/125 cz. 55  o pow. 200 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: M

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne, trawa i kwiaty

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0022 Prabuty-W

Raniewo

dz. 97/21 cz. 2 i 20 o łącznej pow. 1553 m2

KW nr  GD1I/00034763/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVa=1553

Dojazd dobry

Strefa rolna wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,17 q rocznie

Czynsz dzierżawny płatny w 2-óch półrocznych ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez krajową średnią cenę skupu opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 30 września za I półrocze oraz do dnia 28 lutego za II półrocze.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Daszyńskiego w Prabutach

Dz. 276/35 cz. o pow. 60 m2

GD1I/00017170/9

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Ogródek gastronomiczny z zadaszeniem tarasowym bez możliwości trwałej zabudowy

Bezprzetargowo

4,50 zł netto + vat 23 % / 1 m2 miesięcznie za miesiące V-IX płatne miesięcznie do końca każdego miesiąca;

5,00 zł netto + vat 23 % / 1 m2 rocznie  za miesiące X-IV płatne 30.09 każdego roku

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Daszyńskiego w Prabutach

Dz. 276/35 cz. o pow. 70 m2

GD1I/00017170/9

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Polepszenie zagospodarowania posesji

Bezprzetargowo

1,00 zł netto + vat 23 % / 1 m2 rocznie, płatne do 30.09 każdego roku

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0004 Prabuty-M

ul. Pusta w Prabutach

dz. 9 cz. o pow. 0,6166 ha

brak KW

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RVI

Dojazd dobry

Strefa rolna wg Studium: Uprawy rolne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0022 Prabuty-W

Raniewo

dz. 89/4 o pow. 0,78 ha

KW nr  GD1I/00015894/6

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: N

Dojazd dobry

Strefa rolna wg Studium: Łąka z pasieką pszczelarską

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Reja w Prabutach

dz. 188/7 o pow. 53 m2

KW nr  GD1I/00020937/8

Grunt urządzony

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Kiosk handlowy z prasą i kolekturą Lotto

Bezprzetargowo

6,00 zł netto + Vat 23 % / 1 m2 miesięcznie, płatne do końca każdego miesiąca

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Miła w Prabutach

dz. 183/8 cz. o pow. 21 m2

KW nr  GD1I/00045511/7

Grunt niezagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa planowanej zabudowy wg Studium: Garaż blaszany bez możliwości trwałej zabudowy

Bezprzetargowo

12,00 zł netto + vat 23 % / 1 m2 rocznie, płatne 30.09 każdego roku

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna w Prabutach

 

dz. 54/123 cz. o pow. 15 m2

KW nr  GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium:
Garaż blaszany bez możliwości trwałej zabudowy 

Bezprzetargowo

12,00 zł netto + vat 23 % / 1 m2 rocznie, płatne 30.09 każdego roku

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna w Prabutach

dz. 54/184 cz. o pow. 20 m2

KW nr  GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium:
Garaż blaszany lub drewniany bez możliwości trwałej zabudowy

Bezprzetargowo

12,00 zł netto + vat 23 % / 1 m2 rocznie, płatne 30.09 każdego roku

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www tut. Urzędu pod adresem www.bip.prabuty.pl w zakładce Obrót nieruchomościami – wykazy w dn. 06.06.2018r. na okres trzech tygodni do dn. 27.06.2018r. (szczegółowe informacje – pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624149).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-06-06
Data publikacji:2018-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Agata Klimkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:41