Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2018

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Położenie (obręb geodezyjny, ulica)

Nr działki
Powierzchnia
Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości według MPZP lub Studium
Sposób zagospodarowania
Forma wydzierżawienia

Wysokość stawki czynszu w kwintalach  pszenicy lub PLN
Sposób płatności

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Malborska

dz. 27/4 cz. o pow. 364 m2

KW nr  GD1I/00025127/2

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV

Dojazd dobry

 

6GM- działalność gospodarcza z mieszkaniami wg. MPZP przy ul. Warmińskiej w Prabutach; Przeznaczenie: uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

dz. 54/177 cz.46 o pow. 181 m2

KW nr GD1I/00034212/1

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

 

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne, trawnik i kwiaty

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

dz. 54/177 cz.47 o pow. 522 m2

KW nr GD1I/00034212/1

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

 

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0022 Prabuty-W

Raniewo

dz. 97/21 cz. 14 o pow. 560 m2

KW nr  GD1I/00034763/8

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVa

Dojazd dobry

 

Strefa rolna wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,06 q rocznie

Czynsz dzierżawny płatny w terminie do 31 grudnia każdego roku proporcjonalnie do czasu trwania umowy wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez krajową średnią cenę skupu opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0022 Prabuty-W

Raniewo

dz. 97/22 cz. o pow. 3000 m2

KW nr  GD1I/00034763/8

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVa

Dojazd dobry

 

Strefa rolna wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,33 q rocznie

Czynsz dzierżawny płatny w terminie do 31 grudnia każdego roku proporcjonalnie do czasu trwania umowy wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez krajową średnią cenę skupu opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0022 Prabuty-W

Raniewo

dz. 97/21 cz. o pow. 390 m2

KW nr  GD1I/00034763/8

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVa

Dojazd dobry

 

Strefa rolna wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,04 q rocznie

Czynsz dzierżawny płatny w terminie do 31 grudnia każdego roku proporcjonalnie do czasu trwania umowy wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez krajową średnią cenę skupu opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Daszyńskiego

Dz. 251/6 cz. o pow. 350 m2

GD1I/00023673/0

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

 

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0002 Prabuty-M

ul. Wojska Polskiego

Dz. 88/19 cz. o pow. 30 m2

GD1I/00024426/1

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bp

Dojazd dobry

 

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0002 Prabuty-M

ul. Wojska Polskiego

Dz. 88/19 cz. 12 o pow. 436 m2

GD1I/00024426/1

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bp

Dojazd dobry

 

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0002 Prabuty-M

ul. Wojska Polskiego

Dz. 88/19 cz. 29 o pow. 245 m2

GD1I/00024426/1

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bp

Dojazd dobry

 

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0002 Prabuty-M

ul. Wojska Polskiego

Dz. 88/19 cz. 38 o pow. 344 m2

GD1I/00024426/1

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bp

Dojazd dobry

 

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0002 Prabuty-M

ul. Wojska Polskiego

Dz. 88/19 cz. 41 i 42/1 o łącznej  pow. 53 m2

GD1I/00024426/1

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bp

Dojazd dobry

 

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne z zapleczem gospodarczym

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0004 Prabuty-M

ul. Rypińska

dz. 1503/11 cz. o pow. 567 m2

GD1I/00035351/4

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bi

Dojazd dobry

 

21MG – zabudowa mieszkaniowa i działalność gospodarcza wg. MPZP przy ul. Rypińskiej: uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sosnowa

dz. 64/14 cz. o pow. 1000 m2

KW nr  GD1I/00041778/8

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RVI

Dojazd dobry

 

Strefa ochrony krajobrazu wg Studium: użytek zielony z zachowaniem ogólnodostępnej drogi gruntowej zalesionej

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0002 Prabuty-M

ul. Górna

dz. 84/3 cz. o pow. 125 m2

KW nr  GD1I/00023557/1

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: dr

Dojazd dobry

 

Obszar zabudowy wg Studium: Polepszenie zagospodarowania posesji mieszkalnej

Bezprzetargowo

1,00 zł netto + vat 23 % / 1 m2 rocznie, płatne do 30.09 każdego roku

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Plac Wolności

dz. 122/20 cz. o pow. 30 m2

KW nr  GD1I/00022271/5

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RVI

Dojazd bardzo dobry

 

4M – zabudowa mieszkaniowa wg. MPZP przy ul. Parkowej /Żeromskiego w Prabutach; Polepszenie zagospodarowania posesji mieszkalnej 

Bezprzetargowo

1,00 zł netto + vat 23 % / 1 m2 rocznie, płatne do 30.09 każdego roku

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0005 Prabuty-M

dz. 54/184 cz. o pow. do 30 m2

KW nr  GD1I/00034212/1

 

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

 

Obszar zabudowy wg Studium:
Garaż blaszany lub drewniany bez możliwości trwałej zabudowy

Bezprzetargowo

12,00 zł netto + vat 23 % / 1 m2 rocznie, płatne do 30.09 każdego roku

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www tut. Urzędu pod adresem bip.prabuty.pl w zakładce Obrót nieruchomościami – wykazy w dn. 11.07.2018r. na okres trzech tygodni do dn. 01.08.2018r. (szczegółowe informacje – pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624149).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-07-11
Data publikacji:2018-07-11
Osoba sporządzająca dokument:Agata Klimkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:34