GPG.6733.26.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 08.01.2019r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 1/2019 z dnia 04.01.2019r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Jakubowie, na dz. geod. nr 110, 122/4, 125, 206, 121, 120, 210, 119/2, 140/3 i 140/4 obręb Jakubowo, gmina Prabuty (sygn.. sprawy GPG.6733.26.2018).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p.  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:228