Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia

15 maja 2019

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Uwagi

0005 Prabuty-M, ul. Kuracyjna 32A

Mieszkanie nr 21 o pow. 39,34m2 z udziałem 7/100  części w zabudowanej działce nr 73/2 o pow. 801m(parterowy budynek wielorodzinny).

GD1I/00034773/1

Wg Studium UiKZP MiG Prabuty obszar strefy zabudowy.
Lokal mieszkalny na rzecz najemcy bezprzetargowo

Brutto: 50970,oo, w tym grunt 1000zł.

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

0001 Prabuty-M, ul. Kraszewskiego 9

 

Mieszkanie nr 1 o pow. 37,70m2 z udziałem396/834części w zabudowanej działce nr 176/8 o pow. 63m(piętrowy budynek dwurodzinny).

GD1I/00054792/6

Obszar strefy zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty. Lokal mieszkalny na rzecz najemcy bezprzetargowo.

Brutto: 61470,oo, w tym grunt 1400zł.

0001 Prabuty-M, ul. Żeromskiego 3

Mieszkanie nr 1 o pow. 46,24m2 z udziałem 475/3806 części zabudowanej działki nr 113/1 o pow.784m2 (piętrowy budynek wielorodzinny).

GD1I/00039630/2

Obszar strefy zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty. Lokal mieszkalny na rzecz najemcy bezprzetargowo.

Brutto: 64370,oo, w tym grunt 3869zł.

0002 Prabuty-M, ul. Wojska Polskiego 14

Mieszkanie nr 21 o pow. 50,50m2 z udziałem 1/25 części w zabudowanej działce nr 52/6 pow. 708m2 (piętrowy budynek wielorodzinny).

GD1I/00026624/3

 Obszar strefy zabudowy wg Studium UiKZP MiG Prabuty. Lokal mieszkalny na rzecz najemcy bezprzetargowo.

Brutto: 60370,oo, w tym grunt 750zł.

0001 Prabuty-M, ul. Długa 13

Mieszkanie nr 2 o pow. 57,60m2 z udziałem 5760/12270 części w zabudowanej działce nr 215/13 pow. 95m2 (dwurodzinny w zabudowie szeregowej).

GD1I/00045511/7

Teren zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej wg MPZP kwartału Długa-Jagotty. Lokal mieszkalny najemcy bezprzetargowo.

Brutto: 101365,oo, w tym grunt 2136zł.

0003 Prabuty-M, ul. Akacjowa

Działki gruntu nr 378/15 i 378/18 o pow. 0,0512ha, dobre uzbrojenie techniczne i dojazd, służebność kanalizacji deszczowej kd200c.

KW GD1I/00017614/4 i ...22235/1

Zabudowa mieszkalna 1rodzinna wolnostojąca wg decyzji warunki zabudowy nr 45/2018 GPG.6730 29.2018 Przetarg nieograniczony

Wywoławcza netto 24.500 netto

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

0003 Prabuty-M, ul. Akacjowa

Działki gruntu nr 378/3, 378/14, 378/20 o pow. 0,0637ha, dobre uzbrojenie techniczne i dojazd, budynek gospodarczy do rozbiórki

KW GD1I/00017614/4 i GD1I/00022235/1 

Zabudowa mieszkalna 1rodzinna wolnostojąca wg decyzji warunki zabudowy nr 32/2018 GPG.6730 10.2018 Przetarg nieograniczony

Wywoławcza netto 27.000 netto

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 15 maja 2019r. na okres trzech tygodni (szczegółowe informacje w pok. 11, IIp. tut. Urzędu, tel. 55/2624169). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204) upływa po 6-ciu tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-05-15
Data publikacji:2019-05-15
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:214