Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2019

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Położenie (obręb geodezyjny, ulica)

Nr działki
Powierzchnia
Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości według MPZP lub Studium
Sposób zagospodarowania
Forma wydzierżawienia

Wysokość opłat z tyt. dzierżawy w zł
Sposób płatności

Obr. 0002 Prabuty-M
ul. Wojska Polskiego

Dz. 88/19 cz. o łącznej pow. 590m2, GD1I/00024426/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0003 Prabuty-M
ul. Ogrodowa

Dz. 64/15cz 5 o pow. 48m2

GD1I/00022235/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0001 Prabuty-M
ul. Daszyńskiego

Dz. 251/6cz 1 i 3 o łącznej pow. 258m2

GD1I/00023673/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Teren zielony z uprawami warzywnymi

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0001 Prabuty-M
ul. Daszyńskiego

Dz. 251/6cz 2 o łącznej pow. 150m2

GD1I/00023673/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Teren zielony 130m2 i garaż 20m2

Bezprzetargowo

Dla terenu zielonego: 0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym,

12,00 zł/1m2 gruntu + Vat rocznie

płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0004 Prabuty-M
ul. Piaskowa 

Dz. 2/26cz. o pow. 3,7731ha

GD1I/00016789/4

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVb, RVI, ŁIV, ŁV

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0004 Prabuty-M
ul. Piaskowa 

Dz. 20cz. i 22 o łącznej pow. 6,8056ha

GD1I/00016789/4

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV, RVI, ŁIV, ŁV

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Uprawy rolne

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. Laskowice
Gm. Prabuty

Dz. nr  239 cz. o pow. 400m2

GD1I/00050583/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne z małą architekturą ogrodową

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. Antonin
Gm. Prabuty

Dz. nr  48cz.o pow. 1,0475ha

GD1I/00047301/6

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVb

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg Studium: Uprawy rolne  

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0005 Prabuty-M
Ul. Tymiankowa

Dz. nr  55/14 cz. o łącznej pow. 240 m2

GD1I/00055942/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV

Dojazd dobry

2/1 MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wg MPZP „Sanatoryjna zabudowa mieszkaniowa”

Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0005 Prabuty-M
Ul. Kuracyjna

Dz. nr  65/54cz. o łącznej pow. 800 m2

GD1I/00036516/6

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV

Dojazd średni

Strefa zabudowy wg Studium: Teren zielony z pasieką pszczelarską  

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0002 Prabuty-M
ul. Wojska Polskiego  

Dz. 88/19 cz. o łącznej pow. 39 m2

GD1I/00024426/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg Studium: Garaże blaszane  

Bezprzetargowo

12,00 zł + Vat 23%  / 1 m2 gruntu rocznie, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0003 Prabuty-M
ul. Grunwaldzka  

Dz. 53cz. o pow. 88 m2

GD1I/00017403/2

Dz. nr 54/6 o pow.104m2 GD1I/00025034/3

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bz

Klasa użytków. RIVb

Dojazd średni

Strefa zabudowy wg Studium: Polepszenie zagospodarowania posesji  mieszkalnej

Bezprzetargowo

1,00 zł + Vat 23%  / 1 m2 gruntu rocznie, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0001 Prabuty-M
ul. Malborska   

Dz. 189/7 o pow. 298 m2

GD1I/00023673/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg Studium: Polepszenie zagospodarowania posesji mieszkalnej  

Bezprzetargowo

1,00 zł + Vat 23%  / 1 m2 gruntu rocznie, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0001 Prabuty-M
Ul. Malborska

Dz. nr  189/16 cz. o  pow. 100 m2

GD1I/00045967/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg Studium: Polepszenie zagospodarowania posesji mieszkalnej  

Bezprzetargowo

1,00 zł + Vat 23%  / 1 m2 gruntu rocznie, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0002 Prabuty-M
ul. Wojska Polskiego  

Dz. 88/19 cz. o łącznej  pow.  344 m2

GD1I/00024426/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg Studium: Budynki gospodarcze 45m2, teren zielony 153m2 i uprawy warzywne 146m2  

Bezprzetargowo

5,00 zł + Vat 23%  / 1 m2 gruntu rocznie za budynek gospodarczy

0,03 zł/1m2 gruntu rocznie za teren zielony i uprawy warzywne, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0010 Prabuty-W
Julianowo 

Dz. 185/6 cz. o łącznej pow. do  36 m2

GD1I/00047145/7

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bi

Dojazd dobry

6ML Teren zabudowy rekreacyjnej wg. MPZP otoczenia jez. Dzierzgoń: Działka letniskowa 

Bezprzetargowo

26,00 zł + Vat 23%  / 1 m2 gruntu rocznie za domek i 3,00zł + Vat 23% za grunt towarzyszący, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www tut. Urzędu pod adresem www.bip.prabuty.pl w zakładce Obrót nieruchomościami – wykazy w dn. 07.08.2019r. na okres trzech tygodni do dn. 28.08.2019r. (szczegółowe informacje – pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624149).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-08-07
Data publikacji:2019-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Agata Klimkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:54