GPG.6733.22.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 września 2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15.07.2019r. (data wpływu 23.07.2019r.) Pana Piotra Wojczala, pełnomocnika Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-500 Prabuty, dnia 17.09.2019r. została wydana  decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2019 dla terenu położonego   na działce geodezyjnej oznaczonej nr  53 obręb 0003  Prabuty dla inwestycji pn.: ,,Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi (oświetlenie terenu oraz niezbędna infrastruktura techniczna), w tym zespół boisk sportowych z bieżniami i torem dla rolkarzy, siłownia zewnętrzna, linarium i miasteczko rowerowe; rodzaj zabudowy: zagospodarowanie towarzyszące zabudowie mieszkaniowej; cel publiczny: tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe” .

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i § 2 KPA od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o p. i z. p.). W załączeniu kaluzula RODO.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-09-17
Data publikacji:2019-09-17
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:374