Wykaz działek gruntowych na przetarg i mieszkań dla najemców do zbycia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2020

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania

oraz forma zbycia

Cena nieruchomości

w PLN

Uwagi

0001 – M

Bolesława Prusa

 

Działka nr 202/2 o pow. 133m2 pełne uzbrojenie techniczne terenu i dojazd  w centrum zabytkowym miasta przy fontannie Rolanda, bliskość parkingu i infrastruktury śródmiejskiej. KW nr GD1I/00023673/0

Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej, obserwacja archeologiczna, strefa konserwatorska wg MPZP  Przetarg nieograniczony.

Wywoławcza netto:

18000

 

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. 2018r. Poz. 2174). Termin zakończenia budowy: 3 lata od daty zbycia pod rygorem kar umownych w wysokości 5000 zł. za pierwszy rok przekroczenia terminu, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zagospodarowania nieruchomości. Wymagane odstępstwo ministerialne od przepisów technicznych budowy w granicach sąsiednich działek, co przedłuży inwestycję.

0024 Rodowo Małe nad jeziorem Dzierzgoń

Działka nr 62/6 o pow. 373m2 dojazd gruntowy, uzbrojenie techniczne: woda i energia elektryczna w pobliżu tak, jak zabudowa letniskowa nad jeziorem.

KW GD1I/00021658/5

Rejon rekreacyjny wg Studium UiKZP Gminy Prabuty, obserwacja archeologiczna. Przetarg nieograniczony.

Wywoławcza netto:

22000

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. 2018r. Poz. 2174). Termin zakończenia budowy: 5 lat od daty zbycia pod rygorem kar umownych w wysokości 500 zł. za pierwszy rok przekroczenia terminu, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zagospodarowania nieruchomości.

0003 Prabuty-M

ul. Grunwaldzka 5

Mieszkanie nr 3 o pow. 74,23m2 na I piętrze z udziałem 1/4 zabudowanej działki nr 78/1 o pow. 521m2 GD1I/00028748/2

Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty. Lokal na rzecz najemcy bez przetargu.

Brutto: 106370

w tym nakłady konieczne 11000

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

0003 Prabuty-M

ul. Jagiełły 14

Mieszkanie nr 3 o pow. 29,44m2 na I piętrze z udziałem 15/100 zabudowanej działki nr 186/7 o pow. 189m2 GD1I/00033552/9

Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty. Lokal na rzecz najemcy bez przetargu.

Brutto: 47370

w tym nakłady konieczne 8000

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

0001 Prabuty-M ul. Kraszewskiego

24

Mieszkanie nr 3 o pow. 54,62m2 na I piętrze z udziałem 6612/34770 zabudowanej działki nr 140/10 o pow. 163m2 GD1I/00046110/3

Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty. Lokal na rzecz najemcy bez przetargu.

Brutto:

83370

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

0001 Prabuty-M

ul. Kraszewskiego 6

Mieszkanie nr 2 o pow. 41,53m2 na parterze z udziałem 1/20 zabudowanej działki nr 188/10 o pow. 214m2 GD1I/00021704/3

Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty. Lokal na rzecz najemcy bez przetargu.

Brutto: 110370

w tym nakłady konieczne 24000

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 18 marca 2020r. na okres trzech tygodni (szczegółowe informacje w pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624169 lub 49). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2204) upływa po 6-ciu tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-03-18
Data publikacji:2020-03-18
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:106