Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2020

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Położenie (obręb geodezyjny, ulica)

Nr działki

Powierzchnia

Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości według MPZP lub Studium

Sposób zagospodarowania

Forma wydzierżawienia

Wysokość opłat z tyt. dzierżawy w zł

Sposób płatności

Obr. 0002 Prabuty-M

ul. Wojska Polskiego

Dz. 88/19 cz. o łącznej pow. 2200 m2, GD1I/00024426/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Uprawy warzywne/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0001 Prabuty
ul. B. Prusa

 

Dz. 204cz. pow. 15m2

GD1I/00023673/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: dr

Dojazd dobry

1/2 KDZ wg. MPZP Kwartalu Kopernika – Barczewskiego

Prowadzenie działalności handlowej – stanowisko konsumpcji gastronomicznej  Bezprzetargowo

4,50 zł netto miesięcznie + vat 23 % z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Płatność do końca każdego miesiąca. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. Laskowice
gm. Prabuty

 

Dz. 204/2 pow. 274 m2

GD1I/00039275/5

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bp

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Uprawy warzywne/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Mickiewicza

Dz. 298cz. pow. 6m2

GD1I/00023673/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: dr

Dojazd dobry

1/4KDD wg. MPZP Kwartału Długa-Reymonta

Prowadzenie działalności handlowej – stanowisko konsumpcji gastronomicznej  Bezprzetargowo

4,50 zł netto miesięcznie + vat 23 % z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Płatność do końca każdego miesiąca. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0003 Prabuty-M

ul. Grunwaldzka

Dz. 54/8cz. o pow. 90 m2

GD1I/00025034/3

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bz

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Polepszenie zagospodarowania posesji mieszkalnej

Bezprzetargowo

1,00 zł netto rocznie + vat 23 % z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

Dz. 54/177cz.44 pow. 190m2

GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Trawnik i kwiaty 

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. Obrzynowo
gm. Prabuty

 

Dz. 320 pow. 0,42ha

GD1I/00040312/7

Grunt niezagospodarowany

Klasa użytków: PsIV

Dojazd dobry

Teren strefy ochronnej jeziora ZO wg. MPZP otoczenia jeziora Dzierzgoń

Pastwisko/łąka

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. Gdakowo
gm. Prabuty

 

Dz. 84/6  pow. 0,5733 ha

GD1I/00012880/4

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: PsIII

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Uprawy rolne

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Tymiankowa

Dz. nr 55/16 cz. pow. 200m2

GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: Bi

Dojazd dobry

2/2MN Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wg. MPZP

Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Kuracyjna 

Dz. 73/3cz. o pow. 60 m2,

GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg. Studium

Uprawy warzywne/ogródek przydomowy

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www tut. Urzędu pod adresem bip.prabuty.pl w zakładce Obrót nieruchomościami – wykazy w dn. 13.05.2020r. na okres trzech tygodni do dn. 03.06.2020r. (szczegółowe informacje – pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624149).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-05-13
Data publikacji:2020-05-13
Osoba sporządzająca dokument:Agata Klimkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:116