Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Informacja dla osób głosujących przez pełnomocnika

8 czerwca 2020

Informacja dla osób głosujących przez pełnomocnika w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Głosowanie przez pełnomocnika dotyczy wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat lub wyborców niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadających równoznaczne orzeczenie organu rentowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 • stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

UWAGA! Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika nie jest możliwe w przypadku głosowania przez wyborcę:

 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 • głosującego korespondencyjnie.

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa mogą być również wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

 Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania;
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat);
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (jeżeli pełnomocnikiem ma być osoba, która nie jest ujęta w rejestrze wyborców Miasta i Gminy Prabuty).

PONADTO PROSIMY O PODAWANIE NUMERÓW TELEFONÓW LUB ADRESÓW EMAIL W CELU UŁATWIENIA KONTAKTU Z PAŃSTWEM.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-06-08
Data publikacji:2020-06-08
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Komoszyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:660