Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lipca 2020

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Uwagi

0026 – W
Stary Kamień

 

Działka nr 193 o pow. 1900m2 uzbrojenie w energię elektryczną, bez dojazdu, otoczenie terenów rolnych z zabudową zagrodową, częściowo ogrodzona z zielenią niską i oczkiem wodnym. KW nr GD1I/00016500/5

Strefa zabudowy, obserwacji archeologicznej, ochrony krajobrazu wg Studium UiKZP. Uzupełnienie funkcji rolniczo- zagrodowej bezprzetargowo z pierwszeństwem dzierżawcy.

 

25000

brutto

 

-

0027 – W

Sypanica

Działka nr 87 o pow. 1128m2 dojazd gruntowy drogą Skarbu Państwa, skarpa i drzewa oraz ogrodzenie, uzbrojenie techniczne woda i energia elektryczna w pobliżu tak, jak zabudowa zagrodowa i tereny rolne.

KW GD1I/00017388/0

Strefa rolna, rejon rekreacyjny, Obszar Chronionego Krajobrazu wg Studium UiKZP Gminy Prabuty. Przetarg nieograniczony.

 

Wywoławcza

brutto:

18000

-

0003 Prabuty-M

ul. Ogrodowa

Działka nr 71/32 o pow. 5m2 zabudowana fragmentem byłego sklepu spożywczego  z dobrym dojazdem i uzbrojeniem technicznym terenu. GD1I/00044444/9

Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty. Uzupełnienie zabudowy użytkowej działki nr 71/8 bezprzetargowo.

 

1920

netto

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

 

0001 Prabuty-M

ul. Zielna

Działki nr 124/11 i 124/14 o łącznej pow. 289m2 z dobrą infrastrukturą techniczną i dojazdem przy Cmentarzu Komunalnym GD1I/00019791/2

Zabudowa usługowo-biurowo- garażowa wg decyzji warunków zabudowy, wymagane odstępstwo ministerialne od przepisów technicznych budowy w granicach sąsiednich działek, co przedłuży inwestycję. Do przetargu

 

Wywoławcza

netto: 17000

 

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710). Termin zabudowy: 5 lat od daty nabycia. Kary umowne: 500zł. w I roku, podwyższane o 50% w kolejnych latach braku zabudowy.

0003 Prabuty-M ul. Ogrodowa 5

Mieszkanie nr 5 o pow. 63,91m2 na II piętrze z udziałem 7978/51837 zabudowanej działki nr 80/1 o pow. 503m2 GD1I/00046363/1

Obszar zabudowy wg Studium U iKZP MiG Prabuty. Lokal na rzecz najemcy bez przetargu.

Brutto: 117400

w tym nakłady

konieczne 18000

Podlega Uchwale Rady Miejskiej w Prabutach Nr VII/34/2015 z dnia 29.04.2015r. w/s udzielania bonifikat od ceny oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 22 lipca 2020r. na okres trzech tygodni (szczegółowe informacje w pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624169 lub 49). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa po 6-ciu tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-07-20
Data publikacji:2020-07-20
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:150