Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2020

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Położenie

(obręb geodezyjny, ulica)

Nr działki

Powierzchnia

Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości według MPZP lub Studium

Sposób zagospodarowania

Forma wydzierżawienia

Wysokość opłat z tyt. dzierżawy w zł

Sposób płatności

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sosnowa 

Dz. 64/14 cz. pow. do 0,1850ha

GD1I/00041778/8

Grunt niezagospodarowany

Klasa użytków: RV, RVI

Dojazd zły

Strefa ekologiczna Z4 III rzędna wg. Studium

Tereny zielony – trawnik, kwiaty, krzewy ozdobne

Bezprzetargowo

0,03 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0002 Prabuty
ul. Przemysłowa

 

Dz. 89/8 cz. 39-41 pow. 1,3273ha

GD1I/00023557/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV, ŁIV

Dojazd dobry

Dzielnica przemysłowa Zatorze wg. MPZP

Uprawy rolne

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. 0002 Prabuty
ul. Przemysłowa

 

Dz. 89/8cz. 50-75 i dz. 19 o łącznej pow. 5ha

GD1I/00023557/1

GD1I/24426/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RV, RVI

Dojazd dobry

Dzielnica przemysłowa Zatorze wg. MPZP

Uprawy rolne

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Obr. Stańkowo

gm. Prabuty

Dz. 130/4, 130/5, 130/6 i 130/7 o łącznej  pow. 4,50ha

GD1I/00031305/9

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: ŁV

Dojazd dobry

Teren zieleni 8ZZ, Teren obsługi rekreacji 7UL

Uprawy rolne  

Bezprzetargowo

0,05 zł  / 1 m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 20 zł bez względu na długość okresu dzierżawy w danym roku kalendarzowym, płatny do 30 września każdego roku proporcjonalnie do okresu trwania umowy z doliczeniem podatku od nieruchomości zgodnym z Uchwałą RM W Prabutach nr IV/19/2018 z dnia 18.12.2018r. Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www tut. Urzędu pod adresem bip.prabuty.pl w zakładce Obrót nieruchomościami – wykazy w dn. 22.07.2020r. na okres trzech tygodni do dn. 12.08.2020r. (szczegółowe informacje – pok. 11, IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. 55/2624149).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-07-22
Data publikacji:2020-07-22
Osoba sporządzająca dokument:Agata Klimkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:98