GPG.6733.17.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lipca 2020

Działając na podstawie art. 61§ 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 10.07.2020 r.) oraz uzupełnienie z dnia 20.07.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 21.07.2020 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Sławomira Bohdziewicz, Biuro Projektów VOLT s.c.  ul. Płk. Dąbka 85/II/9 82-300 Elbląg, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, na działkach nr 62/2, 62/1, 51, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 43/1, 64/5 obręb 0005, gm. Prabuty.

W związku z tym informuje się, iż w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można składać uwagi i zastrzeżenia do ww. wniosku, w Urzędzie Miasta
i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 w pok. Nr 11 II p., w dniach pracy Urzędu, w godzinach: 730 – 1400 w piątki i 730- 1700 w środy oraz  730- 1530  w pozostałe dni tygodnia.

W załączeniu klauzula informacyjna RODO.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-07-29
Data publikacji:2020-07-29
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:46