Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

GPG.6733.22.2020

23 września 2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 22.09.2020r. została wydana decyzja dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków, na działce nr 1, 4/17, 5/4, 6/1, 6/4, 5/4, 7/1, 7/2, 9, 69/4, 6/3, 4/4, 4/7, 4/9, obręb 0005 Prabuty-M, dz. nr 220/2 obręb 0003 Prabuty-M, gmina Prabuty.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p.  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

W załączeniu klauzula informacyjna dot. RODO.

BURMISTRZ   MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:120