Obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2020

Obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 16:00 w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, ul. Łąkowa 22.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXIX z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 16 grudnia 2020 roku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 11. Dyskusja nad wieloletnią prognozą finansową Miasta i Gminy Prabuty oraz nad Budżetem Miasta i Gminy na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2029.
 13. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Prabuty na 2021 rok.
 14. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A:

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ SESJA RADY MIEJSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI.

Transmisja obrad XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej dostępna na stronie: http://nebula.danar.net.pl:8080/Danar_Urzad_Miasta_Prabuty/embed.html

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-12-23
Data publikacji:2020-12-23
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Fedoruk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:103