Obrady XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2021

Obrady XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 15 września 2021 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXXIX z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lipca 2021 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
 7. Dyskusja nad propozycjami lokalizacji cmentarza komunalnego.
 8. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

W dniu 15 września 2021r. (środa) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XL zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-09-10
Data publikacji:2021-09-10
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:90