Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

14 grudnia 2021

Obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 22 grudnia 2021 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu nr XLIV z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 listopada 2021 roku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prabutach nr XLII/275/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Prabuty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego z siedzibą w Kwidzynie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. Wschodnie Powiśle.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2021 rok.
 13. Dyskusja nad wieloletnią prognozą finansową Miasta i Gminy Prabuty na lata 2022 – 2031 oraz nad budżetem Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2022 – 2031.
 15. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.
 16. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

W dniu 22 grudnia 2021 roku o godz. 15:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XLV zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne komisji.

Transmisja obrad XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej dostępna na stronie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1970/rada-miejska-w-prabutach.htm

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2021-12-14
Data publikacji:2021-12-14
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:497