Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Obrady XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

22 grudnia 2021

Obrady XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Wnioski i zapytania.
 4. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Wschodnie Powiśle”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Wschodnie Powiśle”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 10. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

W dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 15:00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XLVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne komisji.

Transmisja obrad XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej dostępna na stronie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1970/rada-miejska-w-prabutach.htm

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2021-12-22
Data publikacji:2021-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:480