Konkursy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2019 roku

2018-10-03

Na podstawie uchwały Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta  i Gminy Prabuty (Dzu. Urzęd. Wojew. Pomor. z dnia 28 maja 2015 r. Poz. 1737) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2019 roku.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

2018-08-02

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i uchwały Nr XL/229/2017  Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29  listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczona odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2018 roku” OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi

2018-07-30

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty w 2019 roku.

Czytaj więcej o: Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

2018-06-20

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i uchwały Nr XL/229/2017  Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29  listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczona odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2018 roku” OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach

2018-04-16

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach, adres szkoły: Trumiejki 42, 82-550 Prabuty.

Czytaj więcej o: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2018-02-21

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i uchwały Nr XL/229/2017  Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29  listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczona odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2018 roku” OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

2018-01-04

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i uchwały Nr XL/229/2017  Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29  listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczona odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2018 roku”  OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2018 roku

2017-10-03

Na podstawie uchwały Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Prabuty (Dzu. Urzęd. Wojew. Pomor. z dnia 28 maja 2015 r. Poz. 1737) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2018 roku.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2018 roku

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie

2017-06-28

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie, adres szkoły: Obrzynowo 37, 82-550 Prabuty.

Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach

2017-05-08

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  PRABUTY OGŁASZA KONKURS na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, adres szkoły: ul. Obrońców Westerplatte 11, 82-550 Prabuty.

Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-19
Data publikacji:2016-02-19
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:60061