Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie z dnia 1 lipca 2016 roku

2016-07-01

Obwieszczenie dotyczące przedłożenia przez Wnioskodawcę uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni”, planowanego do realizacji na działkach nr 73/1, 74, 75/1, 76 – obr. geod. Gonty.

Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2016 roku

2016-06-28

Obwieszczenie dotyczące konieczności uzupełnienia przez Wnioskodawcę informacji, zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni”, planowanego do realizacji na działkach nr 73/1, 74, 75/1, 76 – obr. geod. Gonty.

Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2016 roku

2016-06-15

Obwieszczenie dotyczące przedłożenia przez Wnioskodawcę uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni”, planowanego do realizacji na działkach nr 73/1, 74, 75/1, 76 – obr. geod. Gonty.

Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2016 roku

2016-04-21

Obwieszczenie dotyczące konieczności uzupełnienia przez Wnioskodawcę informacji, zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni”, planowanego do realizacji na działkach nr 73/1, 74, 75/1, 76 – obr. geod. Gonty.

Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2016 roku

2016-02-26

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni”, planowanego do realizacji na działkach nr: 73/1, 74, 75/1, 76 – obr. geod. Gonty.

Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2016 roku

2016-02-26

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni”, planowanego do realizacji na działkach nr: 73/1, 74, 75/1, 76 – obr. geod. Gonty

Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2016 roku

2016-02-25

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, planowanego przedsięwzięcia pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gonty, gm. Prabuty”.

Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2016 roku

2016-02-22

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu UNIMECH sp. z o.o. przy ul. Orzeszkowej 2 w Prabutach”.

Obwieszczenie z dnia 19 listopada 2015 roku

2015-11-19

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Prabuty. Odcinek: Stańkowo – ul. Rypińska w Prabutach”.

Obwieszczenie z dnia 19 listopada 2015 roku

2015-11-19

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.3.2015 z dnia 19.11.2015r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Prabuty. Odcinek: Stańkowo – ul. Rypińska w Prabutach”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-25
Data publikacji:2016-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:13598