2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21/2017

2017-06-06

Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

20/2017

2017-06-06

Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

19/2017

2017-04-12

Zarządzenie nr 19 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2016 rok.

18/2017

2017-03-24

Zarządzenie Nr 18/2017 Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Prabuty.

17/2017

2017-06-06

Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Pani Beacie Serafinowicz, pracownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń rodzinnych.

16/2017

2017-03-07

Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

15/2017

2017-03-01

Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmiany treści Zarządzenia Nr 75/11 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

14/2017

2017-02-23

Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27.04.2010 r. w/s powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podlegających obowiązkowi zwalczania.

13/2017

2017-02-14

Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2017 r. o powołaniu Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez miasto i gminę Prabuty.

12/2017

2017-02-07

Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Miętowej w Prabutach.

11/2017

2017-02-07

Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Kolejowej w Prabutach.

10/2017

2017-02-06

Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Legionów 5 w Prabutach.

9/2017

2017-01-31

Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2017 roku.

8/2017

2017-02-06

Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Miasta i Gminy Prabuty zakupionego w ramach realizacji projektu pn.: ”Letnie centrum rekreacyjne w Julianowie gm. Prabuty”

7/2017

2017-02-06

Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

6/2017

2017-04-13

Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia corocznej analizy ryzyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

5/2017

2017-01-30

Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prabuty przyjętym Zarządzeniem Burmistrza dnia 30.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania.

4/2017

2017-01-19

Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania komisji stypendialnej, ustalenia zadań trybu pracy komisji.

3/2017

2017-02-06

Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

2/2017

2017-01-12

Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie:wykonania postanowień zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

1/2017

2017-01-12

Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie: udzielenia Pani Wandzie Angielskiej-Koniszewskiej,  Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-01-12
Data publikacji:2017-01-12
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:12464