2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2017 roku


XXXI/185/2017

2017-04-07

Uchwała Nr XXXI/185/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XXXI/184/2017

2017-04-07

Uchwała Nr XXXI/184/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

XXX/183/2017

2017-03-06

Uchwała nr XXX/183/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

XXX/182/2017

2017-02-23

Uchwała Nr XXX/182/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

XXX/181/2017

2017-02-23

Uchwała Nr XXX/181/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach na 2017 rok.

XXX/180/2017

2017-02-23

Uchwała Nr XXX/180/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Prabutach przy ul. Polnej.

XXX/179/2017

2017-02-23

Uchwała Nr XXX/179/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

XXX/178/2017

2017-02-23

Uchwała Nr XXX/178/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

XXX/177/2017

2017-02-23

Uchwała Nr XXX/177/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2017 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przedszkolom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

XXIX/176/2017

2017-02-08

Uchwała nr XXIX/176/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

XXIX/175/2017

2017-02-08

Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

XXIX/174/2017

2017-02-08

Uchwała nr XXIX/174/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2017.

XXIX/173/2017

2017-02-08

Uchwała nr XXIX/173/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Prabuty na lata 2016-2025.

XXIX/172/2017

2017-02-08

Uchwała nr XXIX/172/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Prabucki Budżet Obywatelski.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-02-08
Data publikacji:2017-02-08
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9112