Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Podstawowa kwota dotacji