2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

35/2018

2018-04-23

Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach.

34/2018

2018-04-26

Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabutach w dniu 11.04.2018 roku.

33/2018

2018-06-13

Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Pani Wioletcie Krajnik, pracownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i w sprawach o świadczenie wychowawcze.

31/2018

2018-04-20

Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Prabutach.

32/2018

2018-07-02

Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

30/2018

2018-04-20

Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach byłych warsztatów szkolnych przy ul. Kwidzyńskiej 10 w Prabutach.

29/2018

2018-04-12

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach w zamian za święto przypadające w 2018 roku w dzień wolny od pracy.

28/2018

2018-04-17

Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

27/2018

2018-04-10

Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach.

26/2018

2018-04-06

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych pod zabudowę garażową przy ul. Ogrodowej.

25/2018

2018-04-10

Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

24/2018

2018-03-30

Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2017 rok.

23/2018

2018-03-26

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

22/2018

2018-03-26

Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Obrzynowie nad jez. Dzierzgoń.

21/2018

2018-03-26

Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Jakubowie.

20/2018

2018-03-26

Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Laskowicach.

19/2018

2018-03-26

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy Pl. Wolności w Prabutach.

18/2018

2018-03-26

Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zamkowej 11 w Prabutach.

17/2018

2018-03-26

Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych na Osiedlu Ojca Klimuszki w Prabutach.

16/2018

2018-04-13

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

15/2018

2018-03-20

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dotacji na prowadzenie niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego, wzoru informacji o liczbie dzieci objętych miesięczną częścią dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, wzoru oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania dziecka niebędącego mieszkańcem Miasta i Gminy Prabuty, uczęszczającego do niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego w Prabutach oraz wzoru rozliczenia wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przez niepubliczną placówkę wychowania przedszkolnego.

14/2018

2018-03-20

Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach.

13/2018

2018-02-21

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

12/2018

2018-02-15

Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny formalno – prawnej projektów zgłoszonych do Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

11/2018

2018-02-08

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 76/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29.11.2012r. w sprawie powołania członków Komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego Miasta i Gminy Prabuty.

10/2018

2018-03-20

Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa nauczycielce Szkoły Podstawowej w Obrzynowie do dokonywania czynności prawnych, związanych z prowadzeniem Szkoły podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

9/2018

2018-03-20

Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Suwińskiej – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

8/2018

2018-03-20

Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie odwołania pełnomocnictwa nauczycielce Szkoły Podstawowej w Obrzynowie do dokonywania czynności prawnych, związanych z prowadzeniem Szkoły podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

7/2018

2018-02-05

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku.

6/2018

2018-03-27

Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przekwalifikowania pomieszczenia tymczasowego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

5/2018

2018-02-08

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

4/2018

2018-01-10

Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów organu wykonawczego gminnej jednostki  pomocniczej – sołtysa sołectwa Gilwa na kadencję 2015 - 2019.

3/2018

2018-01-16

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

2/2018

2018-01-10

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza  Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wykonania postanowień zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

1/2018

2018-01-10

Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie dokonania zmiany treści Zarządzenia Nr 75/11 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-01-10
Data publikacji:2018-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:6418